MyCaprioloPhoto | Capriolo bicikle i delovi za bicikle Skip to main content

MyCaprioloPhoto

"Ti fotkaš! Capriolo poklanja!"

Izbor pobednika Capriolo foto konkursa "MyCaprioloPhoto" održan je u subotu 5.10.2019. na Novosadskom sajmu Lorist.

Pobednici ovogodišnjeg "MyCaprioloPhoto" konkursa su:

1. mesto Miloš Ćurčić

2. mesto Dragana Puzin

3. mesto Dragana Lazarević

Čestitamo pobednicima!

Pored pobedničkih fotografija stručni žiri je izabrao još 9 fotografija koje će se nalaziti u Capriolo kalendaru za 2020. godinu. 

  

 

  

    

 

  

Zahvaljujemo se svim učesnicima foto konkursa.


Podeli sa nama najkreativniju fotografiju svog Capriolo dvotočkaša na mail mycapriolophoto@capriolo.com, a zatim je podeli sa svima na svom Instagram profilu uz hashtag-ove #mycapriolophoto i #lorist2019 i imaš priliku da osvojiš vredne poklone.

 

Prijave učesnika 

 

Prijave se vrše na mail: mycapriolophoto@capriolo.com u sledećoj formi:

- Ime i prezime učesnika

- Fotografija u prilogu mail

- Grad/Mesto,

- Mobilni telefon

- Maksimalno 3 fotografija po učesniku

- Fotografiju je potrebno slati pod šifrom (lična šifra koji učesnik izmisli, npr. Dado19, Jana058...).

 

Prijave koje nisu ispoštovale gore navedenu formu Capriolo doo neće uzimati u obzir prilikom izbora pobednika.

 

 

Uslovi foto konkursa

 

Kako bi ostvario/la pravo da učestvuješ u foto konkursu potrebno je da nam pošalješ kreativnu fotografiju svog Capriolo bicikla na email a zatim je podeliš na svom Instagram profilu uz naznačene hashtag-ove.

 

Pri čemu moraju biti zadovoljeni sledeći uslovi: 

 

 • da se na fotografiji jasno vidi da je upitanju Caprolo bicikl,
 • da si punoletan državljanin Republike Srbije (u slučaju maloletnih učesnika roditelj može izvršiti prijavu umesto tebe),
 • ukoliko nemaš aktivan Instagram profil, sliku možeš podeliti i na Facebook profilu uz hashtag-ove #mycapriolophoto #lorist2019,
 • fotografija ne sme biti „montirana” u nekom od programa za obradu slike,
 • fotografija može biti podvrgnuta blagim estetskim korekcijama poput naglašavanja boja, kontrasta, filtera, i dr.
 • fotografije ne smeju da sadrže potpis autora, bilo kakvu imitaciju vodenog žiga ili naknadno unetog teksta preko fotografije,
 • ukoliko se na fotografiji nalaze ljudi, imaš odgovornost da dobiješ neophodnu saglasnost od svih osoba koje se mogu identifikovati na tim fotografijama. U slučaju da se na fotografiji nalaze deca, moraš dobiti saglasnost od roditelja ili zakonskih staratelja dece za korišćenje i objavu fotografije.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili odbije fotografiju na osnovu toga da li ona odgovara temi konkursa, tehničkim i estetskim kriterijumima, bez pružanja bilo kakvih objašnjenja učesnicima.

 

 

Snimci i Fotografije, prema diskrecionom pravu Organizatora ne smeju uključivati sadržaj koji:

 • narušava ili krši prava drugih osoba, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na autorska prava i fotografije osoba bez neophodne saglasnosti sa njihove strane;
 • sadrži seksualno eksplicitni, obnaženi, opsceni, nasilni ili drugi neprikladni sadržaj;
 • uključuje javne ličnosti;
 • uključuje uvredljive poruke ili poruke koje narušavaju nečiju reputaciju;
 • promoviše alkohol, narkotike, duvan, vatreno i ostalo oružje (ili njihovo korišćenje);
 • promoviše bilo koje nebezbedne ili opasne aktivnosti; promoviše bilo kakav politički program ili poruku;
 • podržava bilo koji oblik mržnje ili grupe koje promovišu mržnju;
 • uključuje robne marke, logotipe ili prepoznatljivi izgled brenda (kao što su kostimi, prepoznatljivo pakovanje ili spoljašnjost/unutrašnjost zgrada kompanija) koji su u tuđem vlasništvu, bez dobijene saglasnosti;
 • uključuje bilo koji oblik lične identifikacije, kao na primer: registarske tablice, lična imena, adrese elektronske pošte, itd.

Zaposleni Capriolo Doo kompanije i zaposleni  Novosadskog sajma nemaju pravo učešća u konkursu.

 

Prava

 

Organizator zadržava pravo da isključi učesnika iz  konkursa bez objašnjenja u slučaju da:

 • učesnik ne ispunjava uslove za učešće na Foto konkursu;
 • je učesnik dostavio netačne tražene lične podatke;
 • se otkrije da učesnik nije autor podnete fotografije i snimka i da treća strana poseduje autorska prava na tu fotografiju i snimak.

Organizator zadržava pravo da objavi imena pobednika kao i fotografije na svojim komunikacionim platformama, kao i u medijima, u svrhu promovisanja konkursa, i proizvoda privrednog društva.

Prijavom na  konkurs, učesnici daju svoje odobrenje za objavljivanje fotografije i njihovih imena u pomenute svrhe.

Organizator zadržava pravo da primljene snimke i fotografija koristi za razne elektronske i štampane publikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na: internet stranicu privrednog društva, stranice privrednog društva na društvenim mrežama, saopštenjima za medije koja se odnose na konkurs, Power Point prezentacijama, kao i u sličnim publikacijama. U tim slučajevima Organizator će navesti autore.

Podnošenjem fotografije učesnik automatski izjavljuje da je fotografija originalan rad i da je on/ona jedini vlasnik autorskih prava. Prijavljivanjem na  konkurs učesnici zadržavaju puna autorska prava nad svojim snimcima i fotografijama, ali takođe garantuju Organizatoru potpuno i besplatno pravo, neopozivo, stalno pravo korišćenja bez geografskog ograničenja i ekskluzivnih licenci, uz mogućnost da menja (uključujući grafičke elemente, dodavanje žigova sa informacijama o autoru, itd.) i objavi putem svih svojih internih i eksternih komunikacionih kanala, u celosti ili delimično u vezi sa konkursom, u bilo kojim medijima, uključujući bez ograničenja:

 • pravljenje kopija fotografija korišćenjem različitih tehnika, uključujući štampanje, reprografiju, skladištenje na magnetnim medijima i digitalno umnožavanje;
 • prikazivanje u zemlji i inostranstvu;
 • prikazivanje, davanje dozvole za korišćenje ili iznajmljivanje originala ili kopije fotografije;
 • skladištenje u memoriji računara;
 • objavljivanje fotografije sa slikom modela u štampanim medijima;
 • objavljivanje fotografije na sajtovima internet servisa, naročito na Instagram i Fejsbuk stranici;
 • objavljivanje fotografije u elektronskim i digitalnim izdanjima;
 • za aktivnosti Organizatora, na internet servisima, naročito za potrebe reklamiranja u štampi, na radiju i televiziji, na internetu, bilbordima, eksterijerima i na bilo kojoj internet stranici ili domenu, na mobilnim servisima, promotivnim i reklamnim uređajima i drugim oblicima promovisanja.

 

Od Organizatora se neće tražiti da plaća bilo kakve dodatne naknade ili traži dodatna odobrenja za korišćenje.

Fotografija se može koristiti u bilo kom obliku i bilo kojoj grafičkoj postavci, kao i u kombinaciji sa drugim radovima, slikama i elementima, kako i u obliku zbirke slika ili zbirke naslovnih stranica.

Organizator posebnu pažnju poklanja zaštiti podataka. Stoga se podaci koje dostavljaju učesnici koriste samo u tu svrhu i na način u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

Prijavljivanjem na konkurs učesnici pristaju i daju Organizatoru neograničeno pravo, odnosno dobrovoljan i izričit pristanak da obrađuje podatke koje podnose u svrhu učestvovanja na konkursu da, bez traženja dodatnih odobrenja i naknada, koristi i objavljuje njihove lične podatke u svrhu utvrđenu  ovim konkursom.

Podaci  koji se evidentiraju tokom konkursa su ime i prezime, adresa elektronske pošte, telefonski broj.

 

Učesnici mogu tražiti informacije o obradi podataka, kao i ispravku, blokiranje ili brisanje svojih ličnih podataka.

Organizator se neće smatrati odgovornim za bilo koje probleme ili tehničke kvarove bilo koje telefonske mreže ili linije, računarskih onlajn sistema, servera ili provajdera, računarske opreme, softvera, neuspelog prijema prijave dostavljene putem elektronske pošte zbog tehničkih problema ili zagušenja mrežnog saobraćaja na internetu ili bilo kojoj internet stranici, ljudske greške bilo koje vrste, ili kombinaciju gore navedenih faktora, uključujući bilo koju povredu ili štetu nanetu računarima učesnika ili drugih osoba u vezi sa ili kao rezultat učestvovanja, otpremanja i preuzimanja bilo kojih materijala u vezi sa ovim  konkursom.

Naročito se skreće pažnja na činjenicu da internet nije bezbedna mreža. Stoga, Organizator se ne može smatrati odgovornim za moguće inficiranje bilo kojim računarskim virusom ili upad treće strane u računarski sistem konkursa.

 

Nagrade

1. mesto: Capriolo Attack man FS 26’’

2. mesto: Pulsmetar Sigma ID.Go

3. mesto: Kilometar sat Sigma BC 1200 Wireless

 

Sajam i  proglašenje pobednika 

 

Učesnici imaju pravo da pošalju svoje fotografije najkasnije do 15. septembra kada kreće selekcija najboljih. Najbolje fotke izrađujemo i izlažemo na sajmu Lorist 2.10.2019. u Novom Sadu. Svaka fotografija treba da sadrži naziv autora.

 

Stručni žiri će izabrati tri najbolje fotografije i to u formi: prvo, drugo i treće mesto.

 

Pobednika proglašavamo u subotu 5.oktobra u 17h

 

Pobednicima će Capriolo uručiti vredne poklone.

 

Srećno!